MENU

Over 'Licht op Steen'

Het centrale thema is ‘Licht op Steen’, met andere woorden: inzicht verschaffen in het proces van het vervaardigen van een kunstwerk in natuursteen. De deelnemende kunstenaars zijn geselecteerd op professionaliteit en diversiteit. De opdracht bestaat uit het - binnen een bepaalde tijd - vervaardigen van een sculptuur in natuursteen. Dit symposium zal gedurende genoemde periode voor publiek gratis toegankelijk zijn, zodat de vorderingen van de kunstenaars en het ontstaan van de beeldhouwwerken van dag tot dag gevolgd kunnen worden. Voor groepen worden rondleidingen georganiseerd. Het project wordt afgesloten met een finissage en aansluitend een expositie van de gerealiseerde kunstwerken.

Doel van het project

Het promoten van kunst in het algemeen en beeldhouwkunst in het bijzonder. Jong en oud laten kennismaken met de vele facetten van het (kunst)-ambacht. Door middel van het aanschouwelijk maken van de totstandkoming van een kunstwerk wordt een divers publiek (jeugd, scholieren en ouderen) in contact gebracht met kunstenaars die geïnspireerd door het materiaal en thema op ambachtelijke wijze een sculptuur tot stand brengen. De kunstenaars zullen gedurende de periode elkaar ontmoeten in de uitwisseling van ideeën, werkwijzen, materiaalonderzoek en discussiëren over het belang van de ambachtelijke kunst in de hedendaagse kunstwereld.

Bezoek ons

Pimpelmees 3
3766 AX Soest

Openingstijden

Deelnemers

Gedurende 2 weken werken 10 professionele beeldend kunstenaars uit de provincie Utrecht op lokatie Park Klein Engendaal,

Bekijk de deelnemers

Fotowedstrijd

Bezoekers worden uitgenodigd het werkproces vast te leggen en foto’s in te zenden.

Meer informatie